Čistírny opdadních vod

Na základě požadavků klienta jsme schopni pro jednotlivé obory zajistit všechny stupně projektové dokumentace, včetně inženýrské činnosti:

 • Návrhy studie
 • Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
 • Dokumentace pro stavební/vodoprávní povolení (DSP)
 • Dokumentace pro realizaci stavby (DPS)
 • Dokumentace pro výběr dodavatele stavby (ZDS)
 • Dokumentace skutečného provedení stavby jako součást podkladů v kolaudačním řízení (DSPS)
 • Inženýrskou činnost (obstarání jednotlivých povolení, vyjádření dotčených orgánů a státní správy)
 • Autorský dozor v průběhu výstavby
 • Spolupráce při odstraňování vad a nedodělků po dokončení stavby
testingImage testingImage testingImage
testingImage testingImage testingImage

Odpadové hospodářství

V závislosti na požadavku klienta jsme schopni zajistit všechny stupně projektové dokumentace, včetně inženýrské činnosti. Navrhnout technologii pro nakládání s odpady, případně posoudit vhodnost technologie pro nakládání s odpady.

 • Studie proveditelnosti
 • Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
 • Dokumentace pro Stavební povolení (DSP)
 • Dokumentace pro realizaci stavby (DPS)
 • Dokumentace pro výběr dodavatele stavby (ZDS)
 • Dokumentace skutečného provedení stavby jako součást podkladů v kolaudačním řízení (DSPS)
 • Inženýrskou činnost (obstarání jednotlivých povolení, vyjádření dotčených orgánů a státní správy)
 • Autorský dozor v průběhu výstavby
testingImage testingImage testingImage
testingImage testingImage testingImage

Pozemní stavby

Další oblastí, které se naše společnost věnuje, jsou činnosti související s komplexními návrhy pozemních staveb. Jsme schopni řešit jak novostavby, tak i kompletní rekonstrukce stávajících objektů. V rámci tohoto oboru se specializujeme především na následující typy staveb:

 • budovy pro bydlení a služby,
 • budovy občanské výstavby,
 • průmyslové stavby.

Zpracováváme:

 • Architektonické studie
 • Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
 • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 • Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (zadávací dokumentace stavby)
 • Dokumentace pro realizaci stavby (DPS)
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

Dotace a poradenská činnost

Nabízíme možnost kompletního servisu v oblasti získávaní dotací:

 • analýza možnosti získání dotace
 • vypracování projektu žádosti o dotace
 • administrace dotace
 • vyhodnocení dotace